Header

Hallo reader,

We zijn bij Regio’72 al een aantal jaren gewend om in het najaar, meestal eind oktober, de algemene ledenvergadering te houden. Een vergadering waarin bestuur, commissies en de penningmeester hun jaarverslag aan de leden voorleggen. En waar we bovendien de begroting voor het nieuwe seizoen vaststellen.

Het duurt nog een tijdje, maar het bestuur wil jullie via deze nieuwsbrief nu al vragen om vrijdag 26 september a.s. in jullie (digitale) agenda te zetten als datum voor de algemene ledenvergadering. Daarmee zijn we een maand eerder dan gebruikelijk en daar is een reden voor.
Al in de ledenvergadering van 2013 werd duidelijk dat het financieel niet goed gaat met de club. Daar zijn verschillende oorzaken voor: minder gemeentelijke subsidie, minder sponsoropbrengsten, minder kantine omzet en een teveel aan scheidsrechterskosten. We hebben wel een stevige reserve, maar daar kun je niet op blijven interen en dus moet er actie worden ondernomen.

We sloten de ledenvergadering vorig jaar af met een gezamenlijke inspanning om tot ideeën te komen om kosten te besparen en inkomsten te verhogen. Die ideeën zijn later door een groep vrijwilligers samen met Marike (bestuur) en Wim (sportpark) verder uitgewerkt. Het bestuur heeft nadien uitgebreid over de financiële situatie gesproken en voor de begroting van 2014-2015 de eerste stappen gezet. Vervolgens heeft een afvaardiging van het bestuur met de Technische commissie, de Sportparkcommissie en de Sponsorcommissie gesproken over mogelijkheden die zij zien om de financiële situatie te  verbeteren.

Kortom er wordt al een tijd lang breed nagedacht om waar mogelijk kosten te besparen en extra inkomsten te genereren. Uit de vele bruikbare voorstellen en ideeën die aangedragen zijn heeft het bestuur een concrete selectie van plannen gemaakt die we op korte termijn willen gaan uitvoeren. Deze plannen wil het bestuur echter eerst zo snel mogelijk aan de leden voorleggen en daarom hebben we besloten om de datum van de algemene ledenvergadering naar 26 september a.s. te vervroegen. Dat betekent ook dat alle commissies wordt gevraagd om hun jaarverslag uiterlijk 15 september bij de secretaris (Gerrit) aan te leveren.

Uiteraard zullen we na de zomer op de website en in de Nieuwsbrieven opnieuw aandacht vragen voor de ledenvergadering en in september de agenda plus de vergaderstukken op de site plaatsen.  Vanwege de urgentie en omdat we na de zomer veel minder tijd hebben om de ledenvergadering voor te bereiden hebben we deze nieuwsbrief gestuurd om jullie nu al te informeren.

Het spreekt voor zich dat de donkere financiële wolken die we nu boven ons zien geen belemmering moeten zijn om een heel goede en zonnige zomervakantie te hebben. Het bestuur wenst jullie dat allemaal toe en kijkt uit naar een fris begin in augustus.

Het bestuur,
Ester, Marike, Ype, Gerrit, Laurens, Tim, Martinus en Dion. 

---