Pages Navigation Menu

Vaassen

Algemene ledenvergadering

Alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda, de notulen van de algemene ledenvergadering van 2016 en de jaarverslagen treft u hierbij aan. De financiële stukken kunnen worden ingezien op 8 november van 20.00 uur tot 21.30 uur, 11 november van 16.00 uur tot 18.00 uur en 15 november van 20.00 uur tot 21.30 uur. Onze penningmeester is dan aanwezig in de Wieken.

Groet,

Bestuur Regio’72

Reageren

Met dank aan onze sponsors