Pages Navigation Menu

Vaassen

Blog voorzitter

Wijziging uitvoering PR en communicatie

Geplaatst door op 26-02-2015 in Algemeen, Bestuur, Blog Voorzitter, Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging uitvoering PR en communicatie

Wijziging uitvoering PR en communicatie

Ester Bonnink heeft een aantal weken geleden aangegeven graag te willen stoppen met het PR werk voor onze vereniging. Het bestuur heeft daarop een aantal leden gevraagd en bereid gevonden een communicatie- en PR plan te maken voor de toekomst. We zijn erg blij te kunnen melden dat alle benaderde mensen (Ilse Heideveld, Willeke Kloezeman en Linda Rodijk) hier verder vorm aan willen geven. Omdat Ester tevens aangegeven heeft haar taken z.s.m. neer te willen leggen zullen ook de lopende zaken per direct door de nieuwe commissieleden opgepakt worden. Hoe en of de bestuursfunctie van Ester verder ingevuld gaat worden zal op korte termijn bekeken worden. Ik wil Ester namens het bestuur graag bedanken voor al het werk dat ze de afgelopen jaren in dit kader voor de vereniging gedaan heeft. Bovendien wil ik mijn waardering uitspreken voor de “nieuwe” mensen die deze taak verder willen vormgeven en invullen. Daarvoor wil ik ze bij voorbaat danken en ik wens ze veel plezier en succes bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.

Gert Leskens nieuwe secretaris van Regio ‘72

Geplaatst door op 14-11-2014 in Bestuur, Blog Voorzitter | Reacties uitgeschakeld voor Gert Leskens nieuwe secretaris van Regio ‘72

Gert Leskens nieuwe secretaris van Regio ‘72

Zoals bekend heeft Gerrit Prosee aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode als secretaris van onze vereniging. Omdat op de ledenvergadering nog geen kandidaat voorhanden was, is afgesproken dat het bestuur zelf op zoek zou gaan naar een geschikte opvolger. Met ontzettend veel genoegen kan ik nu melden dat dit inmiddels gelukt is. We hebben Gert Leskens bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Gert neemt het secretariaat z.s.m. van Gerrit over en treedt tevens toe tot het dagelijks bestuur. Om de wisseling soepel te laten verlopen, en om de kennis en kunde van Gerrit niet gelijk verloren te laten gaan, is Gerrit gevraagd dit seizoen als algemeen bestuurslid nog  aan te blijven. Gerrit heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn. Het bestuur is zeer blij met deze degelijke oplossing. De grote kennis en ervaring van Gert en het gegeven dat de Sportparkcommissie weer in het bestuur vertegenwoordigd is garanderen dat het bestuur niet aan kracht zal verliezen, ondanks het aanstaande vertrek van Gerrit. Ik wil bij deze Gerrit al vast hartelijk danken voor de jaren waarin hij als secretaris op een zeer prettige en professionele manier gewerkt heeft. Tevens wil ik Gert veel succes en plezier toewensen in zijn nieuwe functie.

Ype Oosterhoff

Sturen en Besturen!

Geplaatst door op 2-01-2014 in Blog Voorzitter | Reacties uitgeschakeld voor Sturen en Besturen!

Sturen en Besturen!

Enige tijd geleden heb ik voor mijn werk een veiligheid en bewustzijn training  gevolgd. Eerder noemden we dat gewoon een slipcursus maar tegenwoordig heet dat een veiligheid en bewustzijnstraining. Niet alleen een nieuw traject met een nieuwe naam hoor. Er zijn de laatste jaren best wel weer veel zaken gewijzigd zoals het nieuwe rijden(laag in de toeren overschakelen enzo).

(meer…)

Share This