Pages Navigation Menu

Vaassen

Contributie

Contributie
Door middel van sponsors en allerlei acties (verkoop vogelvoeder paketten, grote clubactie, hulp bij evenementen e.d.) proberen we de contributie van de leden zoveel mogelijk te beperken.

Contributie: *Per maandBondsgeld per jaarTotaal per jaar
Senioren (19 jaar en ouder)€ 13,00€ 92,50€ 248,50
Studenten (senior)€ 9,70€ 92,50€ 208,90
Junioren (16 t/m 18 jaar)€ 9,10€ 67,50€ 176,70
Aspiranten (12 t/m 15 jaar)€ 8,00€ 50,00€ 146,00
Pupillen (6 t/m 11 jaar)€ 7,00€ 35,00€ 119,00
Kangoeroes€ 4,70€ 12,50€ 68,90
Niet spelende leden€ 4,65€ 12,50€ 68,30
Donateurs-vanaf€ 15,00 **

* Voor een tweede en eventueel volgende kind uit één gezin wordt per maand € 0,50 korting berekend. Deze korting is van toepassing op jeugdleden (kangoeroes, pupillen, aspiranten en junioren).
** Donateurs met clubblad en programmaboekjes vanaf € 30,00 per jaar

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in de maanden augustus, december, februari en april. Bij de eerste incasso wordt het bondsgeld geïnd, bij de tweede, derde en vierde incasso wordt per keer een derde van het totaal van de verenigingscontributie geïnd.
Rekeningnummer van de club: NL07INGB0002884189.
Share This