Pages Navigation Menu

Vaassen

Gert Leskens nieuwe secretaris van Regio ‘72

Zoals bekend heeft Gerrit Prosee aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode als secretaris van onze vereniging. Omdat op de ledenvergadering nog geen kandidaat voorhanden was, is afgesproken dat het bestuur zelf op zoek zou gaan naar een geschikte opvolger. Met ontzettend veel genoegen kan ik nu melden dat dit inmiddels gelukt is. We hebben Gert Leskens bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Gert neemt het secretariaat z.s.m. van Gerrit over en treedt tevens toe tot het dagelijks bestuur. Om de wisseling soepel te laten verlopen, en om de kennis en kunde van Gerrit niet gelijk verloren te laten gaan, is Gerrit gevraagd dit seizoen als algemeen bestuurslid nog  aan te blijven. Gerrit heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn. Het bestuur is zeer blij met deze degelijke oplossing. De grote kennis en ervaring van Gert en het gegeven dat de Sportparkcommissie weer in het bestuur vertegenwoordigd is garanderen dat het bestuur niet aan kracht zal verliezen, ondanks het aanstaande vertrek van Gerrit. Ik wil bij deze Gerrit al vast hartelijk danken voor de jaren waarin hij als secretaris op een zeer prettige en professionele manier gewerkt heeft. Tevens wil ik Gert veel succes en plezier toewensen in zijn nieuwe functie.

Ype Oosterhoff

Share This

Delen

Deel dit bericht met vrienden

Shares