40ste ledenvergadering Regio’72

Na een actief jubileumjaar waarbij vele evenementen waren georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van korfbalvereniging Regio’72 werd afgelopen weekend de 40ste ledenvergadering gehouden. Het 40-jarig bestaan van de club stond in het teken van terugkijken naar de historie van Regio’72 en vooruitkijken naar de toekomst van de korfbalvereniging, het afsluiten van een periode en het begin van een nieuw decennium van korfbal in Vaassen. Dit thema kwam in sterke mate terug in de ledenvergadering. Waar bijvoorbeeld vorig jaar een grote problematiek rondom de ledenaantallen en in het bijzonder van de jeugd besproken werd. Was er dit jaar een periode van sterke groei in ledenaantallen, vooral bij de jongste jeugd. Maar ook binnen het bestuur is er een nieuwe periode aangebroken. Na zeven succesvolle voorzittersjaren waarbij het eerste team gepromoveerd is naar de eerste klasse, de club een aantal organisatorische hervormingen heeft doorstaan, het ledenaantal tot bijna tweehonderd is gegroeid en de club nog in een gezonde financiële positie is gebleven heeft Albert Oortgiesen afscheid genomen van zijn voorzitterschap. Daarnaast zijn de bestuursleden Harry Huisman en Tjeerd- Jan Bosman ook afgezwaaid. Beide hebben drie jaar in het bestuur gezeten en stonden altijd klaar voor de club. Symbool voor de nieuwe periode van de club zijn Laurens Kozijn en Ester Bonnink. Beide zaten al in ontspanningscommissie React en nemen hun organisatorische vaardigheden meegenomen naar het bestuur. Maar de 40ste ledenvergadering van Regio’72 bestond niet alleen uit terug- en vooruitblikken van de tijd, continuïteit stond ook centraal. Mart Bonnink kreeg een onderscheiding ter gelegenheid van haar 25-jarig lidmaatschap bij Regio’72, 25 jaar van korfbalplezier en vrijwilligerswerk voor de vereniging.