Contributie

Contributie

In de ledenvergadering van 4 november 2022 is ingestemd met een verhoging van de verenigingscontributie voor het seizoen 22-23. De contributiebedrag zijn nu als volgt:

  Verenigingscontributie per inning
(sept tm mei)
Bondsbijdrage
(inning aug)
Senioren € 17,75  € 92,50 
Senioren – studerend € 13,25  € 92,50 
Junioren € 13,25  € 67,50 
Aspiranten € 12,40  € 50,00 
Pupillen €   9,55 € 35,00 
Kangoeroes €   6,45 € 12,50 
Niet spelende leden €   6,40 € 12,50 

Alle inningen vinden plaats rond de 26e van de betreffende maand. De inningen van de verenigingscontributie in september en oktober 2022 hebben plaatsgevonden met de oude contributiebedragen. Het verschilbedrag zal in de maand november 2022 extra worden geïnd, waarna in december ’22 tot en met mei 2023 de bovengenoemde bedragen worden geïnd.