Het bestuur

Sinds afgelopen ledenvergadering heeft Regio’72 weer een voltallig bestuur, dat in dit artikel aan je voorgesteld wordt. Formeel beschreven is het bestuur belast met de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede regels door of vanwege bonds-, c.q. overheidsinstanties gesteld. In de praktijk betekent dit dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en daarbij op regelmatige basis geïnformeerd wordt door de commissies. Verder denkt het bestuur na over hoe de club er over een aantal jaren uit zal zien,  rekening houdend met bijvoorbeeld korfbalspecifieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit beeld vertaalt het bestuur naar beleidsplannen om vervolgens toe te zien op de uitvoering hiervan. De verschillende commissies binnen de club spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol, daarom heeft ook iedere commissie een contactpersoon in het bestuur. Deze contacpersonen helpen en ondersteunen waar nodig maar maken niet persé deel uit van de commissie. Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per seizoen. 

Ilse Heideveld

Ilse Heideveld

Voorzitter

Maakt al bijna 40 jaar deel uit van de vereniging. Als actief korfballer (van pupillen tot aan de selectie), commissielid, trainer en bestuurslid. Af en toe speelt ze nog een wedstrijd als er spelers tekort zijn. Als voorzitter is ze het interne en externe gezicht van de vereniging en is ze verantwoordelijk voor het leiden van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. Ze draagt zorg voor een goede organisatiestructuur en taakverdeling en ze onderhoudt interne en externe contacten zoals de gemeente, het KNKV en andere verenigingen. Ilse gelooft dat een goede sfeer binnen de vereniging van groot belang is voor het functioneren en de prestaties van de vereniging. Daarom wil ze graag een verbindende schakel zijn binnen de club. Daarnaast is ze trots de vereniging te mogen vertegenwoordigen naar buiten toe.

Marike van Triest

Marike van Triest

Penningmeester

Beweegt al 45 jaar binnen de vereniging. Van spelend lid tot trainer/coach en van commissielid tot bestuurslid, bijna alle posities zijn al eens bezet door haar. De laatste jaren geeft zij trainen buiten Regio’72 en is ze als bondsraadslid actief bij het KNKV. Dit levert veel contacten en informatie op, waar de vereniging baat bij heeft. Doordat de externe functies tot gevolg hebben dat de directe aanwezigheid bij de vereniging verminderd is, geeft dit een andere invalshoek bij besprekingen. Het te ontwikkelen beleid en de ontwikkeling van de club naar een stabiele toekomst zijn onderdelen waar Marike graag over in gesprek is met eenieder die hier ideeën over heeft. Als penningmeester heeft Marike uiteraard de financiën onder haar hoede, daarnaast is ze contactpersoon voor TC, TOM en Sponsorcommissie.

Dion Scholten

Dion Scholten

Secretaris

Al 25 jaar korfballend bij Regio’72 en sinds een jaar of 10 bestuurslid. Eerst 7 jaar als algemeen bestuurslid voor de sponsorcommissie. Nu alweer 3 jaar als secretaris. Buiten het werk in het bestuur, is Dion veel op de club te vinden. Om te trainen, wedstrijden te spelen of voor een activiteit. Hij geeft van jongs af aan al trainen en dit jaar is hij ingevallen als trainer bij de D1. Dion vindt het belangrijk dat Regio’72 een veilige sportclub is waar iedereen zich vrij voelt en iedereen kan zijn wie diegene wil zijn. Als club ben je veel samen, iedere week een wedstrijd en vele trainingen. Het is daarom belangrijk dat iedereen met plezier gaat sporten. Als het als verplichting gaat voelen, gaat Dion graag het gesprek aan om te kijken hoe het plezier weer terug kan komen!

Carla Smink

Carla Smink

Algemeen lid

Is een nieuwkomer binnen het bestuur. Ze heeft ruim 40 jaar affiniteit met de korfbal. De directe betrokkenheid zat/zit in het supporten van korfbal spelende kinderen en destijds partner, rijden naar uitwedstrijden, schoonmaken van de kantine en meedraaien achter de bar. Oh ja en als speler nog bij een familietoernooi. En nu actief lid van de vereniging en als algemeen lid aan het bestuur toegevoegd. De opdracht voor haar bestuursfunctie is om het bestuur te ondersteunen in de koers die gevaren moet worden. Zowel voor op de korte als op de lange termijn. Vraagstukken als: Hoe kan de vereniging op een transparante manier uitstralen en zichtbaar maken wie en wat we voor elkaar en de anderen zijn. En hoe willen we dit  toekomstbestendig maken. Carla ziet haar toegevoegde waarde vooral in de het feit dat ze op een redelijk onafhankelijke en objectieve manier deel uit kan maken van het bestuur en vindt het een prachtige uitdaging om dit voor de vereniging te mogen doen.

Lysanne Gerritsen

Lysanne Gerritsen

Algemeen lid

Lysanne is sinds afgelopen ledenvergadering actief in het bestuur. Ondanks dat ze zelf nooit heeft gekorfbald is ze toch geregeld langs de velden te vinden. Kijken bij de kinderen binnen de vereniging of bij de selectiewedstrijden. Lysanne wil graag iets bijdragen aan de vereniging, in het bestuur is zij de jongste. Ze hoopt met haar frisse blik en daadkracht wat bij te kunnen dragen aan de vereniging. Lysanne vindt het belangrijk dat de vereniging kan groeien en dat eenieder zich thuis voelt bij de vereniging.

Sylvia Vreeken

Sylvia Vreeken

Algemeen lid

Heeft dit jaar haar 25 jarig jubileum mogen vieren bij Regio ‘72. Haar korfbalverleden is echter al ongeveer 45 jaar geleden begonnen. Zij heeft gespeeld vanaf de pupillen tot aan de senioren en is een aantal jaar geleden vanwege een blessure gestopt met het spelen van wedstrijden. Naast het korfballen vindt Sylvia het belangrijk om ook op andere manieren betrokken te zijn bij de vereniging. Zij heeft dan ook jaren trainen gegeven en in diverse commissies plaatsgenomen. Sinds dit seizoen maakt Sylvia deel uit van het bestuur. Als algemeen lid wil zij graag meedenken over de toekomst van Regio ‘72 en hoe we die met elkaar kunnen vormgeven. Zij vindt het belangrijk dat de leden van Regio ‘72 zich verbonden voelen met hun club, dat kan alleen door iedereen zoveel mogelijk overal bij te betrekken. Hoe dit te doen is de uitdaging die zij graag aan wil gaan. Daarnaast is Sylvia contactpersoon voor de sportparkcommissie en ledenwerving.