Lidmaatschap

ledenadministratie@regio72.nl

Aanmeldformulier

Bij leden jonger dan 16 jaar:

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je op internet, apps en social media (verenigingsmedia) en in de krant en ons clubblad plaatsen. Hiervoor hebben wij je toestemming nodig om deze gegevens te gebruiken.

Wis handtekening
Wis handtekening
(bij leden jonger dan 16 jaar)

Aanmelden

Leuk dat je interesse hebt om lid te worden van onze club. Waarschijnlijk wil je dan eerst graag een (paar) keer meetrainen. Stuur gerust een mail naar het wedstrijdsecretariaat, ws@regio72.nl, om na te vragen wanneer dat het beste kan.

Als je besluit dat je lid wil worden van Regio ’72 vul dan het formulier hier naast in of download het aanmeldformulier als PDF bestand.

Afmelden

Jammer dat je besloten hebt om je lidmaatschap op te zeggen. Als je besluit definitief is en je lidmaatschap van Regio ’72 wil opzeggen download het afmeldformulier als PDF bestand. Twijfel je nog of wil je niet-spelend worden? Mail naar ledenadministratie@regio72.nl om te overleggen.