Afronding seizoen 14/15

Volgens afspraak is de post crediteuren van einde seizoen 14/15 gedetailleerd doorgelicht. Dit is teruggekoppeld naar de kascommissie, en zij hebben akkoord gegeven op de uitleg en het voorstel voor verwerking. Hiermee is aan de voorwaarden voor decharge voldaan. Indien verdere toelichting gewenst is, kan contact op worden genomen met Marike van Triest.