Afwijkende contributie november 2022

In de ledenvergadering van 4 november jongstleden is ingestemd met een verhoging van de verenigingscontributie voor het seizoen 22-23. De contributiebedrag zijn nu als volgt:

verenigingscontributie per

inning (sept tm mei)

Bondsbijdrage

(inning aug)

Senioren € 17,75 € 92,50
Senioren – studerend € 13,25 € 92,50
Junioren € 13,25 € 67,50
Aspiranten € 12,40 € 50,00
Pupillen €   9,55 € 35,00
Kangoeroes €   6,45 € 12,50
Niet spelende leden €   6,40 € 12,50

 

Alle inningen vinden plaats rond de 26e van de betreffende maand.

De inningen van de verenigingscontributie in september en oktober hebben plaatsgevonden met de oude contributiebedragen. Het verschilbedrag zal in de maand november extra worden geïnd, waarna in december tot en met mei de bovengenoemde bedragen worden geïnd.