Agenda en notulen ledenvergadering 2017

Dinsdag 21 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda, de notulen van de algemene ledenvergadering van 2016 en de jaarverslagen treft u hierbij aan. De financiële stukken kunnen worden ingezien op 8 november van 20.00 uur tot 21.30 uur, 11 november van 16.00 uur tot 18.00 uur en 15 november van 20.00 uur tot 21.30 uur. Onze penningmeester is dan aanwezig in de Wieken.

[wpdm_package id=11203] [wpdm_package id=11208] [wpdm_package id=11211]

Groet,

Bestuur Regio’72