Algemene ledenvergadering – negen jubilarissen en meer

Afgelopen vrijdag vond de ledenvergadering van Regio ’72 plaats. In het goed gevulde clubhuis werden liefst negen jubilarissen gehuldigd. Willeke Gerritsen is het eerste lid van Regio ’72 dat het 50-jarige jubileum behaalde. Zij kreeg een mooie klok. Ilse Heideveld is 40 jaar lid en daarnaast vierden zeven leden hun 25-jarige jubileum: Hidde Scholten, Dion Scholten, Tim Kamphuis, Lobke Siebel, Wouter van der Haar, Henk van Ingen en Harry Huisman. Tijdens de vergadering werd verder stilgestaan bij de renovatie en verbouw van het clubhuis dat volop gaande is. Tevens werden enkele bestuursleden herkozen. Het bestuur bestaat nu uit Ilse Heideveld (voorzitter), Dion Scholten (secretaris), Marike van Triest (penningmeester), Lysanne Gerritsen en Carla Smink.

Op de foto van links naar rechts: Dion Scholten, Wouter van der Haar, Tim Kamphuis, Hidde Scholten (achter), Lobke Siebel (voor), Harry Huisman (achter), Willeke Gerritsen (voor), Henk van Ingen en Ilse Heideveld