Begroting 2022-2023 aangepast

Naar aanleiding van nagekomen informatie en missend inzicht in de samenstelling van bepaalde posten op de begroting, is in de afgelopen jaarvergadering besloten de begroting voor dit seizoen aan te passen. De aanpassingen zijn afgerond. Degenen die de aangepaste begroting in willen zien (leden en ouders van leden) kunnen een verzoek hiertoe sturen naar marike.van.triest@regio72.nl . De vernieuwde begroting zal dan per mail worden toegestuurd.