Competitiestart wordt gevolgd door contributiestart

De competities zijn weer van start gegaan. Dit betekent dat ook de contributie geïnd zal gaan worden. Om de inning soepeler te laten verlopen wordt de automatisch incasso aangepast. Voor het volgende seizoen wordt gekozen voor het innen van het bondsgeld in augustus, waarna in september tot en met juni iedere maand een tiende van de verenigingscontributie wordt geïnd. Aan de start van volgend seizoen wordt een overzicht met bedragen geplaatst.

Voor dit seizoen wordt het volledige bedrag verdeeld over de maanden februari tot en met juni. Dit betekent dat er iedere maand een vijfde deel wordt geïnd van het totaal aan bondsgeld plus verenigingscontributie. Een overzicht van de bedragen:

  • Senioren 5x € 49,70
  • Junioren (A): 5x €35.34
  • Aspiranten (B en C): 5x €29,20
  • Pupillen (D, E en F) 5x €23,80
  • Kangoeroes 5x € 13,78
  • Niet-spelende leden 5x €13,66
  • Studenten 5x €41.78

Mocht u hier niet mee in kunnen stemmen, of mocht de inning van komende maanden een probleem zijn, dan hoor ik dit graag per mail op marike.van.triest@regio72.nl. Er kunnen dan afwijkende afspraken worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Marike van Triest, penningmeester.