Contributie en studententarief

Er stond een contributieverhoging op de planning voor dit seizoen. In de ledenvergadering hebben wij meegedeeld dat wij daar van af zien. Wij kunnen als vereniging op dit moment niet alle activiteiten  bieden die wij in een normaal seizoen aanbieden. Daarom vinden wij een verhoging niet op zijn plaats. De contributie zal op de volgende data worden geïnd dit seizoen:

27 november 2020 bondsgeld, en

27 januari 2021, 27 maart 2021 en 27 mei iedere keer 4 maanden contributie.

Indien er in de seniorenleeftijd mensen zijn die fulltime studeren, kunnen zij zich aanmelden voor het studententarief. Dit geeft korting op de verenigingscontributie. Dit kan door een mail te sturen naar marikevt@live.nl. Indien betalingen problematisch zijn kan ook contact op worden genomen via dit mail-adres om tot verdere afspraken te komen.