Contributie incasso

Zoals vorig jaar is aangekondigd wordt met ingang van dit seizoen de contributie maandelijks geïnd. De eerste maand, in augustus, wordt het bondsgeld geïnd. Daarna wordt in 9 maanden de verenigingscontributie geïnd. De incasso’s worden aan het eind van de maand gedraaid, de maand augustus wordt op 30 augustus aangeboden aan de bank. Afhankelijk van de bank kan de afschrijving in dezelfde maand of begin van volgende maand plaatsvinden.

Als er jongeren zijn van 19 jaar of ouder die fulltime studeren, dan kunnen ze zich melden als student. Dit geeft korting op de verenigingscontributie. In dit geval graag een mail naar marike.van.triest@regio72.nl