Contributie incasso’s

Op 27 oktober worden de bondscontributies geïncasseerd. Op 27 december, 27 februari en 27 april wordt iedere keer éénderde van de verenigingscontributie van dit seizoen geïnd. Indien deze data problemen geven kunt u overleggen met Marike over andere betalingstermijnen.