Contributie inning

Op 27 april zou een incassoronde plaats hebben moeten vinden van de laatste vier maanden van de verenigingscontributie. Omdat er op dat moment nog geen duidelijkheid was over de wijze waarop de KNKV de inningen zou gaan doen, is er besloten die incassoronde uit te stellen. Inmiddels is er duidelijkheid gegeven door het KNKV: zowel de contributies als de wedstrijdbijdragen worden doorberekend aan de verenigingen, er vindt dus een volledige doorbelasting plaats. Na overweging heeft het bestuur besloten om ook de contributie-inning vanuit Regio’72 aan de leden mormaal uit te voeren. Dit zal plaatsvinden op 27 mei. Indien  jullie door de huidige situatie in de problemen zouden komen door de inning kan er contact worden opgenomen met Marike van Triest. Er zal dan overlegt worden wat een passende oplossing is. Ook voor vragen kan je terecht bij Marike, marikevt@live.nl