Contributie-inning aangepast

U heeft op de site kunnen lezen dat in december zowel het bondsgeld als een kwart van de verenigingscontributie zou worden geïnd. Van een aantal mensen (families) hebben we de reactie ontvangen dat het te betalen bedrag dan erg hoog wordt. Op basis hiervan hebben we in december alleen de bondscontributie geïnd, en niet de verenigingscontributie. Dit betekent dat bij de overige incasso’s (26 februari, 26 april en 26 mei) per keer éénderde van de verenigingscontributie wordt geïnd. Mocht u verder vragen hebben dan kunt u terecht bij Marike van Triest.