Contributie seizoen 2017-2018

In de ledenvergadering is besloten de contributie-inning aan te passen. Zoals bekend bestaat de contributie uit een bondsdeel en een verenigingsdeel. Het bondsdeel dekt de kosten die aan de bond moeten worden betaald, zoals contributie, wedstrijdbijdrage, verenigingsbijdrage, deel van de verzekeringen, enz. Het verenigingsdeel levert een bijdrage aan een deel van de kosten die we binnen onze eigen club maken.

Bij de bond is het niet mogelijk tussentijds lid af te gaan. Dit betekent dus dat het volledige bondsgeld voor het hele seizoen betaald moet worden. Voor de verenigingscontributie geldt dit niet. In de ledenvergadering hebben we vastgesteld, dat naast het verhogen van de contributie, de inning gewijzigd zal worden. Vanaf dit seizoen zal de eerste keer het bondsgeld en een kwart van de verenigingscontributie worden geïnd. De drie overige keren zal iedere keer een kwart van de verenigingscontributie worden geïnd.

Aangezien dit seizoen laat wordt geïnd doordat de contributieverhoging (en wijze van inning) in de ledenvergadering moest worden vastgesteld, zullen voor dit seizoen de volgende momenten worden geïnd: 22 december bondsgeld en kwart verenigingscontributie, 26 februari kwart verenigingscontributie, 26 april kwart verenigingscontributie, 26 mei kwart verenigingscontributie. Mocht de inning op 22 december een probleem zijn, dan kan je een mail sturen naar famvantriest@chello.nl. De inning zal dan voor de helft in december en voor de helft op 26 januari plaatsvinden.

Willen de senioren die vol-tijd studenten zijn dit voor 20 december aangeven? Dan kan de korting hiervoor verwerkt worden in de contributie.