Financiële gegevens seizoen 2014/2015

In overleg met de kascommissie hebben we besloten de financiële gegevens over seizoen 2014/2015 niet te verspreiden. Voor aanvang van de jaarvergadering (aanstaande vrijdag) zullen de gegevens vanaf 19:00 uur ter inzage liggen voor stemgerechtigden. Zoals bekend zijn dit leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.