Geen veldcompetitie voorjaar 2021

Helaas heeft het KNKV vandaag bekend gemaakt dat er dit voorjaar geen vervolg plaats vindt van de veldcompetitie. Ze schrijven daarover het volgende:

“Uit het openingsplan van de overheid is af te lezen dat in fase 2 enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden plaats zullen vinden. Welke versoepelingen dit zullen worden is op dit moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap 5, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni en die effectief wordt op 7 juli.

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform onze eigen routekaart de bestaande competitie uit te spelen en heeft het bondsbestuur dus besloten dat er geen tweede helft van de geplande veldcompetitie plaats zal vinden.”

Voor met name de jeugd kijken wij samen met omliggende clubs (KVA, KVZ, Devinco) wat er mogelijk is aan onderlinge wedstrijden, uiteraard binnen de geldende regels en richtlijnen van de overheid.

Groet, de TC