Informatie-avond ontwikkelingen Wijkvereniging Oosterhof / CVO / Regio ’72

Zoals in de ledenvergadering is besproken, voeren Gert Leskens en Marike van Triest namens onze vereniging op verzoek van de gemeente gesprekken met wijkvereniging Oosterhof en handbalvereniging CVO over de mogelijkheid om gedrieën de clubhuizen en buitenruimtes van CVO en Regio ’72 te gaan gebruiken. Deze gesprekken hebben geleid tot een eerste voorstel dat in de loop van februari ter bespreking aangeboden zal worden aan de gemeente. Graag willen wij in de vorm van een inloopavond met alle belangstellenden van gedachten wisselen over dit eerste voorstel, zodat zo veel mogelijk meningen meegenomen kunnen worden in de versie die naar de gemeente gaat. Het betreft nadrukkelijk een eerste bespreekstuk. Mocht het moment komen dat er beslissingen genomen gaan worden, dan zal er een extra ledenvergadering belegd worden om de leden zich uit te laten spreken over de voorgestelde afspraken.
Dus wilt u meedenken over de fysieke structuur rond samenwerking van wijkvereniging Oosterhof, CVO en Regio’72? Kom dan naar de informatie-inloopavond op 15 februari van 19:30 – 20:30 uur in de kantine van Regio’72.