Jubilarissen Ruud en Arend Jan

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering had korfbalvereniging Regio’72 twee jubilarissen te huldigen. Ruud van Huffelen vierde zijn 40-jarig lidmaatschap en Arend Jan Punt is al 25 jaar lid. Beiden zijn niet meer als korfballer actief maar vervullen wel de nodige andere vrijwilligerstaken binnen de club. Ruud is momenteel verantwoordelijk voor inkoopzaken en verricht de nodige hand en spandiensten rond het clubhuis en op het sportpark. Arend Jan maakt deel uit van de Technische Commissie en heeft het tweede selectieteam onder zijn hoede. Uit handen van voorzitter Ype Oosterhoff ontvingen zij het speldje en de pen, behorende bij respectievelijk het 25 jarig en 40 jarig jubileum.

jubilarissen