Ledenvergadering 2011

Vrijdag 28 oktober staat de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda.
Graag nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen.
Download de agenda voor komende ledenvergadering en de notulen van de ledenvergadering d.d. 29 oktober 2010.

Bestuur Regio’72

Download hier de Agenda
Download hier de onderstaand stukken:
– notulen ledenvergadering 2010
– jaarverslagen 2010-2011
– standen veld en zaalcompetitie 2010-2011
– financieel verslag en begroting
– voorstel beleidsplan 2011-2016