Ledenvergadering Regio ’72: lid van verdienste, twee jubilarissen en bestuurswisselingen

Vrijdag 23 oktober 2020 vond de ledenvergadering van Regio ’72 voor het eerst via digitale weg plaats. Afscheid nemend voorzitter Tim Kamphuis leidde de vergadering vanuit huis. Tijdens de vergadering werden twee jubilarissen gehuldigd. Aart Bosch en Gert Leskens kregen (eerder op de dag) een pen met inscriptie en bloemen voor hun 40-jarig lidmaatschap. Voor Gert Leskens hield het hierbij niet op. Naast dat hij dit jaar al een koninklijke onderscheiding kreeg als Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd hij tijdens de online ledenvergadering als vijfde lid ooit bij Regio ’72 uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Dit kwam als een grote verrassing. Via een filmpje spraken diverse leden hun waardering voor deze verdiende onderscheiding uit.

Tot slot vonden er enkele bestuurswisselingen plaats. Tim Kamphuis (voorzitter), Aalt Scholten (secretaris) en Gert Leskens (algemeen lid) namen afscheid van het bestuur en ontvingen een bedankwoord. Hun plekken worden opgevuld door Fred Paans (voorzitter), Dion Scholten (van algemeen lid naar secretaris) en Marscha Steenbergen (algemeen lid).

Al met al een nuttige vergadering. Natuurlijk werd stilgestaan bij de vernieuwingen van de sportvelden op sportpark Oosterhof die in nauwe samenwerking met CVO tot stand zijn gekomen en de situatie rondom Corona, waardoor de velden nog steeds niet officieel geopend zijn. Als afsluiting vond een brainstorm plaats over (financiële) acties: omdat veel inkomsten en acties momenteel niet mogelijk zijn, is het belangrijk om nieuwe acties op te starten.