Methode Spelenderwijs Verbeteren aangeschaft

In januari hebben we als vereniging de methode Spelenderwijs Verbeteren voor de E- en F-jeugd aangeschaft. Dit is een spelgerichte benadering voor 4 Korfball. De eerste geluiden zijn positief!

Bekijk alvast de promotiefilm hieronder, of lees de inleiding.

Wil je meer weten, like dan hun facebookpagina, daar staan nog veel meer leuke korte tips en films.

Als je de methode graag wil inzien (alleen leden Regio’72) kan je mailen naar marijevanhuffelen@gmail.com

 

Inleiding methode:

Het bewegingsonderwijs in Nederland heeft als doel leerlingen vanuit een pedagogisch perspectief (meer) bekwaam te maken voor deelname aan sport en bewegingssituaties, als onderdeel van een gezonde en actieve leefstijl. Ofwel, het spelonderwijs heeft als doel de spelers meer spelcompetent te maken. Een leerling is spelcompetent wanneer hij enthousiast en gemotiveerd is om te spelen, hij mee kan spelen, inzicht heeft in het spelen en hij samen met anderen binnen de afgesproken speelregels wil spelen.

Om deze doelstelling te behalen sluit het bewegingsonderwijs zich aan de visie van Teaching Games for Understanding (TGfU). TGfU staat voor een speler- en spelgerichte benadering van het (sport)spelonderwijs, waarbij constructivistische leertheorieën een belangrijke basis vormen. Dit is het tegenovergestelde van de door de meeste scholen en sportverenigingen gehanteerde techniekgerichte benadering, waarbij het aanleren van specifieke technieken centraal staat. Bij deze benadering wordt veelal uitgegaan van de opvatting dat de specifieke techniek eerst correct uitgevoerd moet kunnen worden, alvorens de leerling succesvol deel kan nemen aan het spel. Vaak worden de technieken los van de spelcontext aangeboden en zijn daardoor betekenis- en belevingsloos voor de deelnemers.

De meer spelgerichte, spel gecentreerde benadering kenmerkt zich juist door onder andere het uitgangspunt te hanteren dat succesvolle deelname aan spel gebaseerd is op het beheersen van spelcompetenties en niet op het leren en ontwikkelen van technieken (Turner, 2001). Vanuit deze benadering worden technieken gezien als middel om spelproblemen die zich voordoen in spelsituaties, op te lossen. Het vermogen om deze spelproblemen op te lossen, is sterk afhankelijk van het inzicht van de speler in het spel. Het conceptueel begrijpen van het spel, stelt de speler in staat tijdens het spel de juiste spelkeuzes te maken. Weten ‘wat’ men moet doen en ‘waarom’ een bepaalde actie beter kan zijn dan een andere, is belangrijker dan weten ‘hoe’ je een techniek moet uitvoeren (Bunker en Thorpe, 1986). De spelgerichte, spel gecentreerde benadering legt de nadruk dus veel meer op het ontwikkelen van de tactische, strategische dimensie bij de speler: ‘game knowledge’ en ‘game understanding’. Aan de hand van dit uitgangspunt, hebben de jeugdtrainers van PKC, Jeroen en Tim, deze bundel samengesteld. Een spelgerichte benadering van het aanleren van korfbaltechnieken. De bundel staat los van het feit of men achter deze visie staat, het is namelijk een bundel met oefenstof, gericht op de E- en F-jeugd. Oefenstof gericht op het nieuwe spel wat in deze leeftijdscategorieën gespeeld zal worden vanaf het seizoen 2014/ 2015; 4-korfbal.