Nieuwe beoogde voorzitter: Fred Paans

Stokje overdragen
In deze bijzondere tijd is het ook de tijd om na te denken. Dit nadenken heeft ertoe geleid dat ik heb besloten om het voorzitterschap van onze mooie vereniging over te dragen aan iemand anders. Ik ben sinds 2016 voorzitter van Regio’72, ik heb dit met veel energie en passie voor onze club gedaan. Maar het is mijns inziens goed om het stokje over te dragen. Deze keuze is ingegeven vanuit een aantal gedachtes. Mijn tijd wordt steeds schaarser door drukte op mijn werk bij de politie en door mijn gemeenteraadswerk in Apeldoorn. Dat maakt dat ik merk dat ik minder tijd over houdt voor het kunnen zijn van een goede voorzitter voor jullie allemaal, en dat voelt voor mij niet goed. Dit laatste heeft mij doen besluiten om op zoek te gaan naar een goede opvolger. Die heb ik gevonden, mits jullie als leden daar uiteraard mee akkoord gaan tijdens de ledenvergadering die zal zijn in oktober. Fred Paans is mijn beoogde opvolger en ik ben daar heel blij mee. Ik verwacht dat niet iedereen Fred kent, dus hij stelt zichzelf hieronder graag aan jullie voor.

Voor nu, blijf gezond, dank voor alle steun van jullie in moeilijke en leuke tijden tijdens mijn periode als voorzitter. Ik hoop dat we elkaar snel weer zien en spreken. Tot snel.

Tim Kamphuis

Hallo beste korfballers van Regio 72,

Mij is gevraagd of ik de functie van voorzitter over zou willen nemen van Tim Kamphuis. Na enkele gesprekken met Tim en na enig nadenken, heb ik daar ja op gezegd. Waarom ja? Dat zal ik zo nader toelichten, maar eerst zal ik wat meer over mijzelf vertellen.

Ik ben Fred Paans, gepensioneerd en heb dus wat tijd over, alhoewel mijn agenda behoorlijk gevuld is met andere bezigheden. Ik ben getrouwd met Marina Bosman, en woon sinds 2006 in Vaassen. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest bij de politie, binnen diverse afdelingen, van wijkagent tot rechercheur en de laatste 14 jaar als leidinggevende. Mijn laatste functie was teamchef binnen Apeldoorn.

Ik heb twee dochters en een kleinzoon. Verder heb ik twee liefdochters en een liefzoon en twee kleinkinderen van de jongste dochter van Marina. Mijn hobby’s zijn geocachen, bridgen, nordic walking en koken. Alle vier behoorlijk fanatiek. Geocachen en nordic walking doen Marina en ik vaak samen.

Wat is mijn relatie met korfbal? Ik ben pas laat gaan korfballen. Ik was 17 jaar toen ik lid werd van Fluks Noordwijk, daar heb ik korte tijd gekorfbald. Vervolgens ben ik overgestapt naar TOP Sassenheim om daar in de selectie te spelen. Helaas werd ik geveld door een zware knieblessure, waardoor het korfballen niet meer mogelijk was. Ik was toen 26 jaar. Tijdens mijn actieve korfbalperiode heb ik, zoals dat gewoon is binnen de korfbal, ook naast het korfbal diverse vrijwilligerstaken vervuld. Trainer van een jeugdteam, en lid van de kantinecommissie.

In 1990 ben ik verhuisd naar Oosterhout in Noord-Brabant. Mijn jongste dochter werd toen lid van korfbalvereniging de Voltreffers in Oosterhout. Daar kwam ik regelmatig en begon vrijwilligerswerk te doen. Ook daar werd ik gevraagd voor de functie van voorzitter. Dat heb ik drie jaar gedaan.

In 2005 leerde ik mijn huidige vrouw Marina kennen en ben verhuisd naar Vaassen. Daar kwam ik door Bart en Leandra weer in aanraking met korfbal. Marina en ik gaan regelmatig kijken bij het eerste van Regio 72. Op enig moment werd ik gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de oranjecommissie Vaassen. Daar ontmoette ik Dion, en ja Dion begon al redelijk snel te polsen of ik wat vrijwilligerswerk wilde doen binnen Regio 72. Toen ben ik begonnen in de sponsorcommissie, maar ik merkte dat dit niet bij mij paste. Ik vind het knap van de mensen binnen de sponsorcommissie hoe zij sponsoren weten te werven en aan de vereniging te binden.

Tja, en toen kwam de vraag: voel je wat voor het voorzitterschap? Ik heb daar ja tegen gezegd, onder de voorwaarde dat de bestuursleden hier ook een goed gevoel bij hebben. Ik heb inmiddels met alle bestuursleden een gesprek gehad en dit voelde voor mij goed en dit kreeg ik ook terug van hen.

Ik ben een vreemde eend in de bijt, maar zal mij de komende tijd inzetten voor deze mooie en gezellige vereniging. Wetende dat we een moeilijke tijd doormaken op allerlei gebieden door het coronavirus.

Ik wens iedereen het komende seizoen een mooi, sportief en vooral ook gezellig jaar toe.

Vriendelijke groet,

Fred Paans