Notulen ALV 2022

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Vrijdag 04 november stond onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma.

De concept notulen van deze vergadering willen we graag alvast met jullie delen. Dit zodat iedereen op de hoogte is van de actualiteiten binnen de vereniging ook al kon je niet aanwezig zijn. 

Let wel dit zijn concept notulen, in de algemene leden vergadering van 2023 worden de notulen inhoudelijk besproken. 

 Sinds de ALV van 2021 hebben we afgesproken dat de ledenvergadering ieder jaar op de eerste vrijdag van november plaats zal vinden. 

De ALV van 2023 zal dan ook plaatsvinden op vrijdag 03 november 2023. 

Met vriendelijk groet,

Bestuur Regio’72

Ilse, Marike, Carla, Lysanne, Sylvia & Dion