Onderhoud sportpark – bomen kap

Zaterdag 26 Februari willen we de singel op ons sportpark uitdunnen en dode bomen verwijderen.  Daarbij hebben we natuurlijk hulp nodig.

We beginnen om 9.00 uur. Om kwart voor negen staat  de koffie klaar.

Als je kunt, geef dat dan even door aan Gert Leskens; emailadres g.leskens@kpnplanet.nl. Tot zaterdag 26 februari……