Ontwikkelingen sportpark Oosterhof

Het is al weer even geleden dat we jullie berichtten over de herontwikkeling van ons buitenterrein. We hebben echter niet stilgezeten en zijn samen met CVO druk bezig met het maken van plannen en overleggen met de gemeente en verschillende leveranciers voor ons buitenterrein. Op 12 december neemt de gemeenteraad van Epe een definitief besluit over het door ons ingediende plan. Vooruitlopend hier op heeft het college dinsdag 12 november besloten dat het voorgelegde plan naar de gemeenteraad kan en dat ze er daarmee achter staan. Het college geeft de raad dus een positief advies mee, wat ons uiteraard zeer hoopvol stemt!

Het lijkt er nu dus echt op dat we onze plannen mogen gaan realiseren. De verdere uitwerking doen we graag samen met jullie. In onze ledenvergadering van ‪29 november‬ leggen we het plan aan jullie voor en vragen we jullie goedkeuring om verder te gaan. We hebben er bewust voor gekozen om jullie dit alvast te laten weten, aangezien de besluiten van het college openbaar zijn. Daarnaast hechten wij er waarde aan dat onze leden belangrijk nieuws rechtstreeks van ons horen. Wordt vervolgd!

Bestuur Regio’72
Bestuur CVO