Op zoek naar een nieuwe voorzitter

Beste leden,
Na acht bestuursjaren waarvan twee als voorzitter heb ik de balans opgemaakt en onlangs heb ik mijn medebestuursleden laten weten dat ik met ingang van de ALV in oktober mijn voorzitterschap en bestuursfunctie neerleg. Ik ben trots op onze club en heb met plezier mijn bestuursfunctie vervuld. Op dit moment moet ik echter voor mezelf concluderen dat ik niet op mijn plek zit en dat het tijd is om het stokje door te geven.
Samen met het bestuur kijken we naar overdracht van taken en uiteraard gaan we op zoek naar een opvolger. Hiervoor zullen we buiten het huidige bestuur gaan kijken. 

Met sportieve groet, mede namens het bestuur,
Ilse Heideveld