Pupillen van de week

Pupil van de Week    29-01-2011    Door: Lotte Nitert en Marleen van der Haar

Vragen:                             Maaike, 9 jaar.                  Kaely, 9 jaar.

– Op welke school                “Violier in groep 6.”           “Violier in groep 6 (we zitten
zitten jullie?                                                               bij elkaar in de klas).”

– Wat vonden jullie               “Meelopen met Ronald      “Meelopen met Tim.”
het leuks van vandaag?          van KIOS.”

– Wie vonden jullie               “Karel.”                           “Karel.”
de beste speler?

– Wie vonden jullie               “Rosanne.”                      “Rosanne.”
de beste speelster?

– Wat vonden jullie              “Super leuk!”                   “Leuk, en een beetje 
van vandaag?                                                           spannend.”

– Wat vonden jullie              “Ik snapte er niks             “Moeilijk.”
van het praatje?                  van!”

– Hebben jullie nog              “Heel snel gooien.”           “Vrije bal.”
iets geleerd vandaag?

– Willen jullie later een          “Nee, juf of dolfijnen-       “Ik wil later juf worden.”
goede korfbalster worden?    trainster.”