Reiskosten en consumpties

Reiskosten en consumpties lijken in eerste instantie niets met elkaar te maken te hebben. De overeenkomst is dat we (onder andere) over deze twee zaken in onze ledenvergadering van 26 september afspraken hebben gemaakt. Om een gezonde vereniging te blijven is het noodzakelijk om de inkomsten te verhogen en financieel kritisch te zijn op de uitgaven. Daarnaast is het uitgangspunt om, indien mogelijk, geen contributieverhoging door te voeren. Hiertoe zijn een aantal bezuinigingen doorgevoerd binnen de commissies. Van deze bezuinigingen merken de leden niet direct iets. Twee bezuinigingen die jullie wel merken zijn de reiskosten en de consumpties in de zaal.

De reiskosten zijn in principe afgeschaft. We gaan er van uit dat de seniorenteams onderling het rijden verdelen en indien gewenst een vergoeding binnen het team afspreken. Bij de jeugdteams vervalt de reiskostenvergoeding. Alleen indien dit tot gevolg heeft dat gezinnen in de problemen komen om nog te kunnen rijden kan bij Marike van Triest de oude regeling aangevraagd worden.

De consumpties voor de zaalwachten en eigen scheidsrechters in de zaal vervallen. Alleen de bondsscheidsrechters (de scheidsrechters van A1, S2 en S1) krijgen een consumptiemunt. Mochten jullie wat willen drinken zal het dus op eigen kosten zijn.

Als er vragen zijn over specifieke situaties en vergoedingen kunnen jullie terecht bij Marike. Met het totaalpakket aan maatregelen dat deels al is doorgevoerd en deels nog onderhanden is, hebben we er alle vertrouwen in dat we als gezonde vereniging nog vele jaren kunnen korfballen!