Geen schutteren op Koningsdag

Vanwege het lage aantal opgaves en de verwachte opkomst gaat het schutteren dit jaar op Koningsdag niet door.
Er wordt gezocht naar een ander moment om het schutteren voor de jeugd alsnog te laten plaatsvinden.