Subsidieregeling Jeugd

De subsidieregeling Jeugd van de gemeente Epe is er voor alle kinderen van 5 tot en met 17 jaar. De subsidie is een bijdrage in de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Een lidmaatschap kost geld, behalve de contributie zijn er vaak nog meer kosten, zoals sportschoenen, kleding en meer. Met de Subsidieregeling Jeugd scheelt dat per kind per jaar in elk geval al € 100,–

Voorwaarden zijn,

  • aanvrager en kind dienen in de gemeente Epe te wonen.
  • Subsidie per kind kan hoogstens 1 maal per 12 maanden aangevraagd worden. De subsidie geld van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021
  • Het betreffende kind is vanaf het moment van aanvragen minstens 6 aaneengesloten maanden lid van 1 vereniging.
  • Een kopie van een bankafschrift.

OF

  • Een bevestiging (e-mail of post) die men heeft ontvangen toen men zich voor het eerst heeft aangemeld.