Teams Regio ’72 in het nauw

Wie wil nou niet lekker een potje korfballen op zaterdag, winnen met je team, je trots voelen en lol hebben met je teamgenoten? Nou elk lid van Regio ’72! Echter komt dit leuke beeld steeds meer in gevaar.
Om lekker een wedstrijd te spelen en meer hebben we tijdens al onze wedstrijden scheidsrechters nodig. Deze mensen zien toe op fairplay en het korfbalspel. Helaas is het zo dat binnen de vereniging steeds minder mensen deze taak op zich willen nemen.
We betreuren dit dan ook erg want de teams zijn uiteindelijk de dupe van deze situatie.

Daarom willen wij graag een oproep doen aan alle leden, actief of passief of wie dan ook maar enigszins betrokken is bij Regio ’72 (ook ouders) om je aan te melden als scheidsrechter. Scheidsrechter zijn is leuk, je kunt zelf veel bewegen, je komt in de gezelligheid van de club en je zorgt ervoor dat de teams hun wedstrijden kunnen spelen. Genoeg reden om een wedstrijd te fluiten toch?

De TC wil bij voldoende aanmeldingen een scheidsrechters cursus aanbieden aan diegene die het willen. De cursus bestaat voornamelijk uit zelfstudie en een theoretisch examen, als club willen we nog een aantal gezamenlijke bijeenkomsten plannen om elkaar nog meer te stimuleren en te evalueren. Maar ook diegene die daar niet toe in staat zijn kunnen het steentje bijdragen door wel te gaan fluiten. Zij kunnen dan ook rekenen op de ondersteuning en feedback van de TC voor, tijdens en na de wedstrijd.

Zie je dit zitten en wil je de club een handje helpen en daarbij je eigen sportiviteit, korfbalkennis  en binding met de club vergroten? Geef je dan op als potentieel scheidsrechter bij Mart Bonnink. Zij zal dan met jou overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Zie dit als een serieus probleem en een dringende oproep om ‘onze’ club uit de brand te helpen.
Zet je angsten opzij en geef je op!

Opgeven: Mart Bonnink; mart@regio72.nl

De Technische Commissie