Tijdelijke aanpassing kunstgrasveld

Zoals jullie weten zijn we in gesprek met CVO, de wijkvereniging Oosterhof en de gemeente over de vormgeving van en de samenwerking op sportpark Oosterhof aan de Zichtstede. Ons standpunt hierin is helder. Wij staan open voor samenwerking en als onderdeel van het totale plan zetten wij in eerste instantie in op de realisatie van een nieuw kunstgrasveld. Dat totaalplan laat helaas op zich wachten, er is voor ons echter ook goed nieuws. Ons kunstgrasveld wordt voor 24 maart aangepast aan de nieuwe afmetingen zoals door het KNKV voorgeschreven. Er komen nieuwe zijlijnen, de middellijn blijft bestaan, de oude potten worden verwijderd en er komen nieuwe potten en nieuwe ovalen. De oude ovalen worden ook verwijderd.

Hierdoor kunnen we langer met ons kunstgrasveld doen en hebben we meer tijd in de onderhandelingen voor de samenwerking op de Zichtstede. En we spelen de voorjaarscompetitie dus al op een vernieuwd veld! Dat is positief, we hebben echter wel duidelijk aan de gemeente en aan ICS, het adviesbureau dat het traject begeleidt, aangegeven dat we het jammer vinden dat deze tussenstap nodig is. De noodzaak ten aanzien van ons veld was vanaf het begin af aan duidelijk. Uiteraard zijn de kosten die verbonden zijn aan deze tijdelijke oplossing, voor de gemeente.

Voor vragen, onduidelijkheden, benader een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Tim Kamphuis