Uitbreiding bestuur Regio’72

Op de ledenvergadering van Regio ’72 heeft de Vaassense korfbalclub afscheid genomen van twee bestuursleden en drie nieuwe bestuursleden verwelkomd. Bovendien werd een nieuwe voorzitter benoemd, nadat de vereniging afgelopen seizoen de voorzittersfunctie niet formeel had ingevuld.
Afscheid werd genomen als bestuurslid van Marscha Steenbergen, die wel actief blijft in de sponsorcommissie. Ook werd afscheid genomen van Jenny Stofbergen, die afgelopen jaar vooral het jubileum heeft gecoördineerd in een extra bestuursjaar. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Tijdens de ledenvergadering werd Ilse Heideveld als nieuwe voorzitter benoemd en werden ook Dion Scholten (secretariaat) en Marike van Triest (penningmeester) herkozen. Daarnaast werden drie bestuursleden voor een jaar benoemd: Carla Smink, Lysanne Gerritsen en Sylvia Vreeken. Zo is het bestuur weer op sterkte.