Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 19 oktober houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden van harte uit.

De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubhuis aan de zichtstede.

Vriendelijke Groet

Aalt Scholten

Secretaris