Uitnodiging – Algemene Ledenvergadering 29 november 2019 

Vrijdag 29 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Regio’72. Iets later dan gebruikelijk en ook dan gepland. Hij stond gepland op 8 november, maar we willen graag met name ingaan op de toekomst van ons sportpark en eind november hebben we daar meer duidelijkheid over.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 15 jaar en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden van harte uit.

De vergadering begint om 20.45 uur in ons clubhuis aan de Zichtstede, na het Pietenfeest voor onze jeugd. Om 20.30 ben je welkom voor een bakje koffie, zodat we om 20.45 van start kunnen gaan.

Tijdens deze ALV wil het bestuur van Regio’72 graag meer duidelijkheid verstrekken over de toekomst van ons sportpark en de samenwerking met CVO daarin, voor met name het buitenterrein en de inrichting daarvan.

Het bestuur wil hierover graag met de leden in gesprek tijdens deze ALV en tot afspraken komen

Wij zien jullie graag de 29e.

Sportieve groet,                      Vriendelijke Groet

Tim Kamphuis                       Aalt Scholten

Voorzitter                                Secretaris