Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

Vrijdag 2 oktober wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Alle leden vanaf 15 jaar + ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubhuis. De koffie staat vanaf 19.45 uur klaar.

15 september zullen de notulen van de ALV 2014, jaarverslagen, agenda en financiële stukken op de site geplaatst worden.