Update samenwerking Oosterhof

Afgelopen jaren is er veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking tussen de wijkvereniging Oosterhof, CVO en Regio’72. Dit heeft ertoe geleid dat er eind vorig jaar/begin van dit jaar een concreet plan lag bij de gemeente. Maar, uit de doorrekening van dat plan bleek, dat deze fors is qua benodigde middelen.

Dit betekende terug naar de tekentafel. Met de gemeente erbij hebben we weer een aantal sessies gehad. Tijdens de laatste sessie werd duidelijk dat de wijkvereniging versobering van het plan helaas niet zag zitten. En inmiddels hebben zij besloten om zelfstandig verder te onderzoeken wat zij doen met hun huisvesting.

Als sportverenigingen zijn we vervolgens niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we de handen in een geslagen om verdere samenwerking tussen onze beide verenigingen (CVO en Regio’72) vorm te kunnen gaan geven. Op dit moment zijn we druk bezig met het inrichten van ons buitenterrein. Dat betekent, twee nieuwe kunstgrasvelden en een aantal beachvelden op ons gezamenlijke terrein. Waar we met elkaar gebruik van kunnen maken. Op die manier laten we zien dat we samenwerken en dat we wellicht in de toekomst ook samen activiteiten kunnen gaan doen. Een van de elementen waar we op gaan samenwerken is het gezamenlijk gebruik van de kleedkamers, over en weer. Mooie eerste stappen. Een mooie win-win situatie, zowel voor binnen als voor buiten, voor beide verenigingen.

De laatste stappen voor dit plan voor de buitenruimte zijn gezet, offertes worden vergeleken en vervolgens gaan we gezamenlijk het plan indienen bij de gemeente.

Naast deze stappen en het indienen van dit gezamenlijke plan van CVO en Regio’72, wil CVO ook nog een mogelijke samenwerking tussen CVO en KCVO onderzoeken. Dit belemmert ons traject niet, maar het wordt wel onderzocht door CVO.

Tot zover even een update vanuit de projectgroep Oosterhof, nu dus alleen nog bestaande uit de sportverenigingen. We houden jullie op de hoogte.

Annette Jonker en Irma Hagen; CVO
Gert Leskens, Marike van Triest en Tim Kamphuis; Regio’72