Verkiezing Vrijwilliger van het Jaar

imgvrijwilliger Dit jaar wordt de Vrijwilliger va het Jaar

gekozen tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting en barbecue; er wordt dus geen aparte Vrijwilligersavond gehouden.

De werkgroep TOM heeft hiervoor gekozen vanwege de zeer drukke agenda met veel activiteiten in de maanden mei en juni en ook het kostenplaatje hebben we mee laten wegen in het besluit het op deze manier te doen.

TOM heeft deze keer aan het bestuur gevraagd 3 genomineerden voor te dragen om te worden gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Het bestuur geeft aan het erg lastig te vinden drie mensen aan te wijzen. Immers, alle vrijwilligers zijn heel belangrijk en als je drie mensen selecteert, selecteer je meer dan honderd vrijwilligers niet.
Toch heeft het bestuur een keuze gemaakt en wel de volgende:

Mart Bonnink – vanwege het feit dat ze dit jaar lid van de TC is, de lastige taak heeft om iedere zaterdag de teams compleet te krijgen, ook nog trainer is en voor velen het vaste gezicht dat altijd aanwezig en aanspreekbaar is. Vorige jaren (en dat zijn er heel wat) is ze ook altijd al actief geweest, vooral bij het inspringen als trainer/coach bij teams die anders zonder kwamen te zitten.

Ilse Heideveld – vanwege het feit dat ze dit jaar ook lid van de TC is, ook trainster, actief betrokken is geweest bij de nieuwe acties nl de stroopwafels en de RegioRun en ook mede de PR kar aan het trekken is gegaan. Ook duidelijk is dat ook zij in het verleden al heel veel betekend heeft, bestuur, trainer, opzet kangoeroes enz..

Marleen Schoemaker- vanwege het feit dat ook zij (voor sommigen misschien iets meer op de achtergrond) heel veel werk doet. Lid sportpark, kantinediensten regelen, actief geweest bij de opzet van en het verder regelen van de “vrienden van Regio ‘72”, spontaan organiseren van “over de Top”, actief lid van het bestuur van Vaasaqua. Ook Marleen kent een verleden vol met vrijwilligerswerk o.a. in het bestuur.

Op 20 juni a.s .tijdens de seizoensafsluiting en barbecue kan uit deze 3 genomineerden de Vrijwilliger van het Jaar worden gekozen.

Alle vrijwilligers krijgen via de mail een uitnodiging! Daarin wordt ook uitgelegd op welke manier er gestemd kan worden.

Werkgroep TOM
Ilia van de Biezen
Leni de Jong
Marleen Schoemaker
Sandrine van der Spek