Verlopen spelerskaarten

De afgelopen jaren verscheen in deze periode steevast een lijst met namen op de site van mensen die een pasfoto moesten inleveren voor nieuwe spelerskaarten. Dit jaar is dat niet het geval. De bond is afgelopen seizoen gestart met het invoeren van digitale wedstrijdformulieren en bijbehorende spelerskaarten. Voor alle wedstrijdkorfbalklassen is dit nu ingevoerd (of het ook daadwerkelijk werkt is dan weer de vraag)
De bedoeling is dat dit komend seizoen voor alle teams wordt doorgevoerd. Ze hebben daarom besloten om de geldigheid van de spelerskaarten met einddatum 30 juni 2015 een jaar te verlengen. Dus heb je een kaart met deze einddatum, dan hoef je geen nieuwe pasfoto’s in te leveren, je kaart blijft een jaar langer geldig.
(heeft jouw spelerskaart een einddatum van eerdere jaren dan heb je illegaal gespeeld en wordt het tijd om een nieuwe kaart aan te vragen. Dit kan door 2 pasfoto’s in te leveren bij Maeike, Haalstede 21)