Vier jubilarissen bij Regio ‘72

Op vrijdag 5 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van korfbalvereniging Regio ’72. Tijdens deze vergadering werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Arjan van Triest is 40 jaar lid en ontving uit handen van bestuurslid Ilse Heideveld een prachtige jubilieumpen. Drie leden zijn 25 jaar lid. Robin Zweekhorst en Willem Kuiper ontvingen het bijbehorende speldje. Monique Velthoen was eveneens 25 jaar lid, maar kon niet aanwezig zijn en ontving het speldje op een later tijdstip.

Tevens werd aan de leden bekend gemaakt dat voorzitter Fred Paans wegens gezondheidsredenen zijn taken neerlegt. Ook bestuurslid Jenny Stofbergen stopt formeel als bestuurslid, maar blijft voorlopig het bestuur ondersteunen. Komend jaar gaat het bestuur met behulp van expertise vanuit de korfbalbond onderzoeken welke bestuursvorm passend is voor de korfbalvereniging en hoe dit ingevuld gaat worden.

De ledenvergadering werd afgesloten met een enthousiaste brainstormsessie over het jubileumjaar. Op 16 september 2022 bestaat Regio ’72 namelijk 50 jaar. De leden bedachten vele leuke activiteiten die volgend jaar georganiseerd kunnen gaan worden.