Vrijwilligers……

Beste leden, ouders en andere belangstellenden,

 

Regio’72 is een vereniging. En zoals bij de meeste verenigingen, draait alles binnen een vereniging op en om vrijwilligers!

Een prachtig iets….zolang er genoeg mensen bereid zijn om iets voor de vereniging te doen.

Nu horen we ook allerlei berichten om ons heen en uit het hele land dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.

Ook REGIO’72 heeft daar af en toe last van, de groep mensen die bereid is te helpen wordt steeds kleiner. Wat inhoudt dat de vrijwilligers die er zijn overvraagd worden en ook niet meer kunnen/willen helpen omdat het gewoon te veel is.

Mijn persoonlijke vraag aan eenieder van jullie, groot, klein, dik, dun, oud, jong, druk of tijd genoeg…… Denk even goed na voordat je nee zegt want degene die je vraagt is ook vrijwilliger en doet iets voor de vereniging waarbij hij of zij jouw hulp nodig heeft. Anders zou je niet gevraagd worden.

Het is niet de bedoeling dat dit gezien wordt als een klaagbrief maar meer als iets om over na te denken. Iets bewuster te worden van de noodzaak om onze vereniging een fijne plek te laten zijn met mooie sport, gezellige activiteiten en goede inkomsten zodat de contributie niet onnodig verhoogd moet worden omdat we professionals moeten inhuren voor hulp.

Als je tijd hebt of andere opmerkingen, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Marleen Schoemaker-Huisman

0630362482/marleen@regio72.nl