wijziging ledenadministratie

Per 1 januari is er een wijziging doorgevoerd in de ledenadministratie. Alle wijzigingen in lidmaatschap mogen vanaf nu worden doorgegeven aan Maeike. Dus aan- en afmeldingen, maar ook wijzigingen van spelend naar niet spelend lid of andersom worden vanaf 1 januari door Maeike doorgevoerd. 
De overige taken van het secretariaat blijven in handen van Gerrit, er heeft dus een splitsing van taken plaatsgevonden.