Wijziging secretariaat

Monique Velthoen heeft haar taak als secretariaat van Regio’72 beëindigd.
Gerrit Prosee, vader van Inez uit B2, is in de bestuursvergadering van 22-12-2011 benoemd als nieuwe secretaris van de vereniging.

Bij ledenwijzigingen of andere zaken betreffende het secretariaat kunt u telefonisch contact opnemen met Gerrit Prosee op telefoonnummer: 0578-577690. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website, te vinden onder het kopje Regio’72: bestuur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gerrit Prosee en Monique Velthoen